Openingstijden vandaag
Maandag 15 juli 2024
Disneyland Park
09:30 tot 23:00
08:30 tot 09:30 - Extra Magische Uren
Walt Disney Studios Park
09:30 tot 21:00
08:30 tot 09:30 - Extra Magische Uren
Privacybeleid

Privacybeleid

De volgende informatie is opgesteld door Disney en van toepassing op het moment dat je het boekingssysteem van Disney bezoekt:

Het internet is een fantastische plek voor werk en ontspanning. Om optimaal van onze sites gebruik te kunnen maken, is het daarbij soms nodig dat je ons persoonlijke informatie over jezelf verstrekt. In deze privacyverklaring leggen we je uit hoe we informatie over je verzamelen, hoe we die beschermen en hoe we die gebruiken. We willen eraan meewerken het internet een veilige en prettige plek te maken voor jou, je vrienden en je familie. Disneylandparis.com is eigendom van en wordt beheerd en onderhouden door Euro Disney Associés S.C.A, een onderneming naar Frans recht, gevestigd in de Immeubles Administratifs - Route Nationale 34, 77700 Chessy Montévrain en ingeschreven in het handelsregister van Meaux onder nummer 397 471 822 ("Disney"). Het beleid van Disney voorziet in het gehoorzamen en eerbiedigen van de privacywetten en het beschermen van de persoonlijke informatie van haar gasten tegen mogelijk misbruik. Wij bieden je toegang tot je persoonlijke informatie, zodat je de informatie die wij over je hebben kunt aanpassen of verwijderen, of ons kunt vragen dit voor je te doen. 

Wat voor informatie verzamelen we over je? 
Wij verzamelen twee soorten, of categorieën, informatie over je: 

1. Ten eerste informatie waarmee je persoonlijk te identificeren bent. Voorbeelden hiervan zijn je volledige naam (voor- en achternaam), je thuis- of werkadres, je e-mailadres, telefoonnummer en postcode. Dit noemen we 'persoonlijk identificeerbare' informatie. 
2. Andere informatie die je ons geeft is, op zichzelf, NIET persoonlijk identificeerbaar. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als je geslacht, de tijden en data waarop je gebruikmaakt van onze diensten, het land waarin je woont, de taal die je normaal spreekt, het aantal kinderen dat je hebt... Dit noemen we 'niet-persoonlijk identificeerbare' of 'geaggregeerde' informatie.

Wat we met geaggregeerde informatie doen 
Geaggregeerde informatie maakt het ons mogelijk inzicht te krijgen in het 'soort' mensen dat van onze site gebruikmaakt (bijvoorbeeld het aantal mannen en het aantal vrouwen). Van tijd tot tijd houden we daarnaast online enquêtes of vragen we je online je mening te geven of suggesties te doen, met als doel onze sites, producten en services beter op je af te stemmen. Geaggregeerde informatie kan door ons gedeeld worden met onze adverteerders, zakenpartners, sponsors en derden, zodat deze een beter beeld kunnen krijgen van het publiek dat van onze sites gebruikmaakt. Deze informatie is NIET persoonlijk identificeerbaar en je kunt er dus niet persoonlijk mee geïdentificeerd worden.

Wat we met persoonlijk identificeerbare informatie doen
Persoonlijk identificeerbare informatie wordt door ons alleen verzameld: 

1. Wanneer je je registreert voor deelname aan onze online wedstrijden 
2. Wanneer je je registreert voor online 'clubs' die je speciale voordelen bieden als exclusieve content, toegang tot andere wedstrijden en andere online activiteiten 
3. Wanneer je online boekt 
4. Wanneer je een brochure bestelt 
5. Wanneer je je registreert voor nieuws 
6. Wanneer je deelneemt aan enquêtes 

Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om (i) de winnaars van een wedstrijd te informeren over de door hen gewonnen prijzen, (ii) te voldoen aan je verzoeken met betrekking tot bepaalde producten en diensten, of (iii) voor, afhankelijk van de vooraf door jou online gegeven toestemming, promotionele en marketingdoeleinden, bijv. om je te informeren over spannende evenementen in de wereld van Disney, om je speciale aanbiedingen te sturen, enz....  Deze persoonlijke informatie wordt ALLEEN gebruikt door Disney, zorgvuldig geselecteerde derden en ondernemingen van het concern de Walt Disney Company en zal NOOIT worden gedeeld met andere derden, tenzij dit duidelijk wordt vermeld bij het verzamelen of registreren van de informatie. En zelfs dan zal ze enkel worden gedeeld indien wij jouw toestemming hebben om dat te doen. 
Wanneer wij informatie over je op onze sites plaatsen (bijvoorbeeld omdat je een prijs gewonnen hebt), zullen we nooit persoonlijk identificeerbare informatie plaatsen waaruit anderen kunnen opmaken waar je woont of wie je precies bent. 

Onze wettelijke verplichting tot vrijgave van persoonlijk informatie die in ons bezit is
Tenzij je ons daarvoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, zullen wij je persoonlijk identificeerbare informatie enkel vrijgeven, verhuren of verkopen aan geautoriseerde derden, zoals zorgvuldig geselecteerde derden en de ondernemingen van het concern de Walt Disney Company. Het enige geval waarin wij persoonlijke informatie over je zonder jouw voorafgaande toestemming zullen vrijgeven, is wanneer wij aanleiding hebben te veronderstellen dat openbaarmaking van deze informatie noodzakelijk is voor het identificeren van, het contact opnemen met of het nemen van juridische stappen tegen personen die mogelijk schade berokkenen aan of zich ongewenst bemoeien met (opzettelijk of onopzettelijk) Disney's rechten of eigendommen, of anderen die door deze activiteiten mogelijk benadeeld worden. We kunnen informatie over leden vrijgeven wanneer wij te goeder trouw veronderstellen dat dit wettelijk vereist is. Disney mag tevens informatie over je overdragen wanneer Disney een andere onderneming overneemt of door een andere onderneming wordt overgenomen, een fusie of samenwerking aangaat met een andere onderneming of tot een andere onderneming wordt gereorganiseerd.

Disney beleid voor kinderen
Disney's beleid voor personen onder de 13 jaar
Disney raadt het ouders en voogden aan hun kinderen tijdens het gebruik van internet te begeleiden en samen met hen deel te nemen aan de interactieve activiteiten die deze sites aanbieden.

Wat we met je informatie doen wanneer je 18 jaar of ouder bent
Wanneer je 18 jaar of ouder bent, kun je vragen om informatie te mogen ontvangen over nieuwe content of gebeurtenissen op onze site of over andere Disney-producten of -diensten.

Algemene regels voor deelname aan onze online wedstrijden
Alle wedstrijden waaraan je op onze site kunt deelnemen hebben hun eigen regels en voorwaarden. Daarnaast gelden voor al onze wedstrijden de volgende algemene regels: Wanneer je jonger bent dan 18 jaar is deelname aan onze wedstrijden alleen mogelijk met toestemming van ouder of voogd. Wanneer je een prijs hebt gewonnen, zullen wij je hierover per post of e-mail informeren. De prijs wordt verstuurd naar je ouders of voogden. Wanneer je aan een wedstrijd hebt deelgenomen of een prijs hebt gewonnen en wij ontdekken dat je niet over de juiste toestemming beschikt, dan wordt je deelname geannuleerd en worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgereikt.

Wat je kunt doen wanneer de informatie die we over je hebben onjuist is of wanneer je je registratiegegevens wilt verwijderen of je registratie ongedaan wilt maken
De informatie die we over je verzamelen is alleen bedoeld voor gebruik door Disney, zorgvuldig geselecteerde derden en de ondernemingen van het concern de Walt Disney Company. Om er zeker van te zijn dat de persoonlijk identificeerbare informatie die wij over je hebben juist en actueel is, heb je, overeenkomstig artikel 32 van de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, betrekking hebbende op de bescherming van individuele persoonsgegevens, welke een aanvulling vormt op wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, betrekking hebbende op dataverwerking, databestanden en datarechten, het recht je persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Je kunt daarvoor contact opnemen met Euro Disney Associés SCA, Service Marketing, BP 100, 77 777 Marne la Vallée Cedex 04, Frankrijk. Je kunt dit op ieder moment doen door hier te klikken.

Hoe wij je gebruik van onze site(s) volgen
Om onze website steeds verder te kunnen verbeteren is het nuttig te weten welke pagina's van onze site populair zijn bij onze gasten en hoeveel tijd ze daarop doorbrengen. Dit doen we op verschillende manieren, die hieronder worden uitgelegd.

• Gebruik van IP-adressen
Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan je computer wordt toegekend wanneer je het internet bezoekt. Je computer wordt door webservers, de grote computers die webpagina's 'serveren', automatisch herkend aan zijn IP-adres. IP-adressen worden door Disney verzameld voor systeembeheer, voor het maken van rapporten en om te controleren welk gebruik er van onze site wordt gemaakt. Wanneer je pagina's opvraagt van de site van Disneylandparis wordt je IP-adres door onze servers of computers geregistreerd. Deze IP-adressen worden door ons niet gekoppeld aan identificeerbare informatie, wat betekent dat leden voor ons anoniem blijven. 

• Gebruik van cookies
Cookies zijn stukjes informatie die door een website op de harde schijf van een gebruiker worden gezet om deze te herkennen. Cookies vergemakkelijken het gebruik van internet, omdat ze je voorkeuren opslaan tijdens je aanwezigheid op een site. 

WIJ GEBRUIKEN COOKIES NOOIT VOOR HET OPSLAAN VAN WACHTWOORDEN OF CREDITCARDGEGEVENS.
Het gebruik van cookies is algemeen en biedt vele voordelen. Je zult ze bij de meeste grote websites aantreffen. Cookies tonen ons hoe en wanneer er gebruik wordt gemaakt van een site, zodat we te weten kunnen komen welke pagina's populair zijn en welke niet. Veel verbeteringen en updates zijn gebaseerd op informatie die door cookies is geleverd. Cookies maken het ook mogelijk pagina's aan te passen aan de persoonlijke behoeften van onze gasten. Het volgende is belangrijk om te weten: Wij maken geen gebruik van cookies om specifieke personen te identificeren (behalve bij het online winkelen, waarbij de cookie na voltooiing van je aankoop vervalt, of bij bepaalde wedstrijden of interactieve content waarbij de fases die je hebt doorlopen moeten worden bijgehouden). 

Onze sites maken geen gebruik van cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van je computer te halen die niet oorspronkelijk als cookie verzonden was. Persoonlijk identificeerbare informatie die door cookies verzonden is, zal door ons niet worden gebruikt voor promotionele of marketingdoeleinden, noch worden gedeeld met derden. Je kunt het gebruik van cookies op ieder moment uitschakelen via het menu van je browser. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies standaard geaccepteerd worden. Wanneer je dat wilt, kun je je browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat je wordt gewaarschuwd wanneer er een is verzonden. Het uitschakelen van cookies kan echter tot gevolg hebben dat bepaalde onderdelen van de sites, zoals het doen van aankopen en deelname aan wedstrijden en spelletjes niet goed functioneren. 

Links naar andere sites 
Je dient te beseffen dat je vanaf onze site kan worden doorgestuurd naar andere sites die eigendom zijn van de Walt Disney Company. De website van Disneylandparis bevat tevens links naar sites die niet onder ons beheer vallen. Wanneer je bijvoorbeeld op een advertentiebanner of een Disney zoekresultaat klikt, kan het gebeuren dat je hierdoor de site van Disneylandparis verlaat. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij links van adverteerders, sponsors en partners die als onderdeel van een gezamenlijke advertentiecampagne (mede) gebruikmaken van ons logo of de logo's van onze andere ondernemingen of gelieerde ondernemingen. Op de informatie die op dergelijke sites van je verkregen wordt, is het privacybeleid van de betreffende adverteerder, sponsor, gelieerde onderneming of partner van toepassing. Je dient te beseffen dat persoonlijke informatie die je online verstrekt, bijvoorbeeld via prikborden of chats, verzameld en gebruikt kan worden door mensen die je niet kent. Verstrek daarom NOOIT persoonlijke informatie in een chat of op een prikbord. Wij streven ernaar je identiteit en privacy te beschermen, maar wij kunnen de beveiliging van informatie die je online vrijgeeft niet garanderen en dergelijke vrijgave gebeurt dan ook op je eigen risico. Wanneer je jong bent of weinig ervaring hebt met het internet, vraag dan je ouders of iemand anders die je kunt vertrouwen en die meer ervaring heeft, welke persoonlijke informatie je veilig via het internet kunt versturen of vrijgeven.

Beveiligingsbeleid
De veilige opslag van je persoonlijk identificeerbare informatie is voor ons van het grootste belang. Wij nemen grote zorgvuldigheid in acht bij het versturen van informatie van je computer naar onze servers. Toegang tot je informatie is alleen toegestaan voor personeel dat deze toegang nodig heeft om hun werk uit te kunnen voeren. Personeel dat ons privacy- en/of beveiligingsbeleid overtreedt, kan rekenen op disciplinaire maatregelen, zo nodig leidend tot ontslag en civiel- en/of strafrechtelijke vervolging. Wanneer je gebruikmaakt van een computer die toegankelijk is voor anderen - bijvoorbeeld omdat je een computer deelt of gebruikmaakt van een computer in een openbare ruimte (bibliotheek, internetcafé enz.) - denk er dan aan je browservenster te sluiten wanneer je klaar bent met waar je mee bezig was, zodat anderen geen toegang kunnen krijgen tot je persoonlijke informatie en correspondentie.

Je acceptatie van deze voorwaarden
Wanneer je gebruikmaakt van deze site gaan wij ervan uit dat je dit document aandachtig gelezen en begrepen hebt en de adviezen die erin gegeven worden hebt opgevolgd. Als je dit beleid of onze adviezen niet wenst te accepteren, maak dan geen gebruik van deze site. Wij behouden ons het recht voor om dit beleid indien nodig van tijd tot tijd aan te passen. Wanneer je na bekendmaking van dergelijke wijzigingen in deze voorwaarden verder gebruik blijft maken van deze site, betekent dit dat je die wijzigingen hebt geaccepteerd. 

Deel deze pagina
pijl
Bekijk hier alle aanbiedingen